2024-02-18

Närvaron ökar för elever och skolpersonal

Efter utbildningar i självledarskap och fokus på förbättrad arbetsmiljö minskar sjukfrånvaron bland skolpersonal i kommunen. Dessutom ökar närvaron för eleverna.

Sjukfrånvaron bland personal inom barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen minskar i stadigt takt och ligger nu på den lägsta nivån sen 2019. Johan Skeppstedt, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta kommun, menar att fokus på att utveckla hållbara strukturer på arbetsplatserna är en bidragande faktor.

– Den senaste medarbetarundersökningen visade en större nöjdhet på arbetet, man upplever att arbetet organiseras på ett mer effektivt sätt. Vi ser också att chefsomsättningen minskar.

– Personalens närvaro är oerhört viktig för möjligheten att genomföra kvalitativ undervisning. Att sjukfrånvaron minskar är mycket positivt, säger Johan Skeppstedt.

Elevernas närvaro ökar

Närvaron för elever i samtliga årskurser ökar. Även för de elever som tidigare haft väldigt hög frånvaro pekar siffrorna åt rätt håll – närvaron har ökat med fem procenenheter bara under det senaste året.

– Vi har genomfört ett systematiskt arbete med både elever och medarbetares arbetsmiljö. Genom vårt gemensamma arbete och engagemang för ökad närvaro tror vi att den positiva trenden kommer att hålla i sig, berättar Johan Skeppstedt.

Personal och elever utbildas i Motivationslyftet

All personal inom förvaltningen har gått utbildningsprogrammet Motivationslyftet. Programmet är en strukturerad och forskningsbaserad metod med syfte att träna både unga och vuxna i självledarskap och ansvarstagande – både vad gäller skolarbetet och sin egen hälsa, men också för samhället i stort.

Under hösten får eleverna ta del av utbildningsprogrammet som ska bidra till att stärka olika konkreta mentala förmågor och personliga kompetenser, samt tillgodose eleverna med verktyg för att kunna prestera och må bra – nu, men även i framtiden.