Familjerätt

Familjerätten erbjuder rådgivning samt utreder barn med fokus på vårdnad, boende och umgänge.

Vi handlägger även faderskap och föräldraskap, samt gör adoptionsutredningar. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som inte kommer överens. I fokus står alltid barnets bästa.