Vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar är överens hjälper socialtjänsten er att skriva avtal gällande vårdnad, boende och umgänge för barnet i fråga.

Avtalen ska godkännas av socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Innan avtalet godkänns görs en bedömning om överenskommelsen är det bästa för barnet. Hänsyn tas till barnets vilja utifrån ålder och mognad.

Ett godkänt avtal är lika juridiskt bindande som ett domstolsbeslut.

Är ni inte överens kan någon av er lämna en stämningsansökan till tingsrätten som ska fatta beslut i frågan. Tingsrätten kan begära en utredning från socialtjänsten som har till syfte att se till barnets bästa i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan.