liten hand som håller i en större hand

Föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldrarna underteckna en föräldrabekräftelse. Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt faderskap eller föräldraskap via Skatteverkets nya e-tjänst.

Par som inte är gifta när de får barn måste enligt Föräldrabalken få föräldraskap fastställt. Detta görs genom att föräldrarna undertecknar en föräldraskapsbekräftelse.

Bekräfta föräldraskap via e-tjänst

Från den 1 januari 2022 kommer Skatteverket att öppna en digital tjänst för föräldraskapsbekräftelse för föräldrar som inte är gifta men folkbokförda i Sverige. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst, se relaterad information.

Boka tid för att bekräfta föräldraskap

I första hand ser vi att du från den 1 januari 2022 anänder Skatteverkets e-tjänst för att bekräfta ditt faderskap eller föräldraskap. Kan eller vill du inte det är du välkommen att boka tid för bekräftelse av föräldraskap hos kommunens socialtjänst. Då blir det socialtjänsten i Gnesta kommun som utreder och fastställer föräldraskapet. Bekräftelse av föräldraskap kan göras både före och efter barnets födelse. För att boka tid kontaktar du socialtjänsten i kommunen, se kontaktuppgifter.

Inför ditt besök

Innan ditt besök behöver du lämna in en del uppgifter.

Om barnet har fötts:

  • Föräldrarnas personuppgifter
  • Vilket sjukhus barnet är fött på
  • Barnets födelsevikt

Om barnet ännu inte har fötts:

  • Föräldrarnas personuppgifter
  • Beräknat förlossningsdatum

Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning behöver samtyckesintyg från kliniken tas med.

Vad händer sedan?

När socialtjänsten har utrett och bekräftat faderskapet/ föräldraskapet, anmäls detta till Skatteverket. Detta görs efter att barnet har fötts.

När barnet föds är mamman ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad. Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket senare.