hand med tvättsvamp som tvättare en bil

Biltvätt på gatan

Tvätta inte bilen på gatan eller uppfarten. Vid tvätten uppstår kemikalier, oljor och tungmetaller som då hamnar i mark och vatten.

Dags att tvätta bilen? Värna våra vatten! Totalt tvättar vi svenskar bilar över 30 miljoner gånger per år. Det är bättre för miljön att tvätta bilen i en biltvättsanläggning än på gatan.

Välj en bilvårdsanläggning

Biltvättar har utrustning för att rena farliga ämnena från tvättvattnet och då släpps de inte ut i naturen. Bygg- och miljöenheten har tillsyn över biltvättar i kommunen och kontrollerar så att dessa följer de krav som finns för att farligt vatten inte ska släppas ut.

Biltvätt är miljöfarlig verksamhet

Det är inte förbjudet enligt lag att tvätta sin bil hemma men det står att man inte får släppa ut orenat avloppsvatten, vilket uppstår vid en biltvätt. Biltvätt kan därför klassas som en miljöfarlig verksamhet. Tvättvatten innehåller kemikalier, oljor och tungmetaller som kan skada människor och miljön. Om du tvättar hemma kan tvättvattnet hamna i närmaste vattendrag eller sjö.

I undantagsfall

Om du ändå väljer att tvätta din bil hemma kan du skölja av den på en plan gräsbevuxen eller grusad yta där vattnet inte kan rinna till vattendrag. Tvättvattnet har då en möjlighet att sjunka ner i marken och renas där. Marken kan dock bara rena en begränsad mängd så därför bör du endast göra detta vid enstaka tillfällen. Bilvårdsprodukter som används ska vara miljömärkta och användas måttligt.

Du får aldrig tvätta din bil hemma:

  • Om du står inom ett vattenskyddsområde
  • Om det råder bevattningsförbud och du har kommunalt vatten.

Tänk på miljön

Försök alltså att alltid tvätta din bil på bilvårdsanläggning, och allra helst i en som är miljömärkt! Genom att tvätta din bil i en svanenmärkt biltvätt bidrar du till att minska utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90%. Det finns både automatiska anläggningar och gör-det-själv-hallar.