Störningar i din bostad i hyresrätt eller bostadsrätt

Här får du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt information om hur du går till väga om du har probem med din boendemiljö.

Om du störs i din bostad ska du göra så här:

 1. Prata med hyresvärden eller styrelsen.
  Om du har problem med störningar i din hyresrätt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. Bor du i bostadsrätt ska du i första hand kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. De är ansvariga för att du inte utsätts för störningar där du bor.
 2. Kontakta hyres-och arrendenämnden.
  Om din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening inte hjälper dig kan du kontakta Hyres- och arrendenämnden i Västerås. Det gäller dig som hyr en bostad eller äger en bostadsrätt.

På Hyres-och arrendenämnden i Västerås webbplats hittar du kontaktuppgifter, information om tvister gällande bostadens skick och lagar och regler för bostadsrätt, se relaterad information.

Kontakta kommunens miljöenhet

Om du inte får hjälp från

 • hyresvärd
 • fastighetsägare
 • styrelsen i din bostadsrättsförening
 • hyres- och arrendenämnden

kan du kontakta kommunens miljöenhet. Det gäller om du har problem med ventilation, värme, kyla, fukt, lukt och buller.
Läs noga igenom informationen på den här sidan och på blanketten innan du fyller i blanketten. Om du inte har tillgång till dator så kan du kontakta kommunens Servicecenter så kan de skicka en pappersblankett till dig, se kontakt.

Miljöenheten utreder inte

 • Kommande störningar.
 • Störningar som redan är utredda och avslutade eller överklagade till högre instans.
 • Tidigare störningar.
 • Störningar där en utredning eller åtgärder redan pågår. Till exempel om ärendet finns hos din hyresvärd, fastighetsägare, styrelsen i din bostadsrättsförening eller hyres- och arrendenämnden.

Råd och information om du störs

Buller inomhus med stängda fönster och dörrar

Miljöenheten utreder inte tillfälliga störningar, till exempel:

 • Musikevenemang under en dag eller som pågår under en mycket begränsad del av dagen.
 • Störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger eller nattklubbar.

Polisen eller ordningsvakter hanterar den typen av störningar med stöd av ordningslagen.

Fukt och missfärgningar

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fuktskador. En fuktskada kan också visa sig genom

 • obehaglig lukt
 • färg som flagnar
 • tapet eller mattor som bubblar sig.

Det här kan du göra för att undvika fuktskador:

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Låt dörren till badrummet stå öppen efter dusch och bad för att vädra ut all fukt.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Du kan ta reda på om den fungerar genom att testa om ventilen kan suga tag i ett papper.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta hyresvärden, fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Lukter inomhus med stängda fönster och dörrar

Lukter tar sig in i bostaden genom ventilationen, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna. Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus.

Mindre störande lukter får inte heller förekomma regelbundet i en bostad. Det gäller till exempel lukter från bagerier.

Om du bor i ett flerfamiljshus och har störts av lukt under en längre tid, kontakta den som är ansvarig. Det kan till exempel vara din hyresvärd, fastighetsägaren eller styrelsen i din bostadsrättsförening.

Om lukterna orsakas av en annan verksamhet bör du i första hand kontakta den och berätta att du störs. Det kan till exempel vara en restaurang.

Dålig ventilation

En fungerande ventilation är en förutsättning för att du ska må bra i din bostad. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförenings styrelse om du upplever att ventilationen inte fungerar. Nedan får du några tips för en bra inomhusluft:

 • Se till att tilluftsventilerna i sovrum och vardagsrum är öppna så mycket som möjligt. Dessa ventiler är ofta placerade ovanför eller under fönstren. En annan typ av ventiler kan sitta på ytterväggen vis sidan av fönstret.
 • Håll alltid frånluftsventilerna i kök och badrum öppna.
 • Rengör ventilerna regelbundet.
 • Har du köksfläkt så rengör filtret regelbundet.
 • Finns det filter i tilluftsdonen så behöver de bytas minst 2 gånger per år. Beroende på föroreningar i tilluften kan de ibland behöva bytas oftare. Denna uppgift brukar oftast utföras av en fastighetsskötare.
 • Är det låga halter av luftföroreningar utomhus där du bor kan du vädra korta stunder för att byta ut inomhusluften. Bor du inom ett område med höga halter luftföroreningar så bör du avstå från vädring.
 • När du lagar mat är det bättre att du öppnar ett fönster i ett intilliggande rum än att öppna köksfönstret. Tänk på att dörren till köket i så fall ska vara öppen.
 • Torka av golv och väggar efter att du har duschat eller badat. Ställ gärna upp dörren till badrummet.
 • Använd duschdraperi.
 • Undvik att hänga mycket tvätt på tork i lägenheten
 • Observera att tilluftsventiler ska finnas i sovrum och vardagsrum men inte i kök och badrum.

Ljus inomhus med stängda fönster och dörrar

Blir du störd av en upplyst skylt, fasadbelysning eller liknande bör du prata med den som är ansvarig för belysningen.
Upplever du att det inte hjälper kan du göra en anmälan till miljöenheten.
I din anmälan behöver vi följande information:

 • Eventuella bygglov.
 • Skylten eller belysningens storlek och omfång.
 • Skylten eller belysningens placering och syfte.
 • Avståndet till din bostad.
 • Om det finns fönster och balkonger eller uteplatser som exponeras för störningen.
 • Under vilka förhållanden och tider som belysningen är på.
 • Belysningens ljusstyrka och vilken typ av sken (till exempel blinkande eller fast sken, vitt eller färgat sken).

Miljöenheten bedömer att det inte är en olägenhet för människors hälsa att störas av balkongbelysning eller andra lysande prydnader.

Om du tycker att miljöenhetens bedöming är fel har du rätt att få ett överklagningsbart beslut, i så fall kontaktar du miljöenheten, se kontakt.

Skadedjur och ohyra

Om du hyr din bostad eller äger en bostadsrätt ska du i första hand kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har ansvaret för att utföra nödvändiga åtgärder.

Ofta finns ett avtal med ett företag som bekämpar skadedjur. I vissa fall kan du vända dig direkt till företaget.

Exempel på ohyra och skadedjur:

 • mjölbaggar
 • ängrar
 • myror
 • silverfiskar
 • getingar
 • flugor
 • kackerlackor
 • möss (inomhus)
 • råttor (inomhus)

Det här kan du göra för att förhindra skadedjur:

 • Städa och håll rent.
 • Om du har varit utomlands. Titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig insekter.
 • Om du köper direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Låt inget ätbart ligga framme. Det kan locka till sig råttor och möss.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Temperaturer och drag inomhus med stängda fönster och dörrar

Temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader, mätt med vanlig väggtermometer, för att inte bedömas som olägenhet för människors hälsa.
Känns temperaturen för kall eller varm ska du vända dig till din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Mer information finns på Folkhälsomyndigheten, se relaterad information.

Högre temperaturer måste accepteras i perioder. Normalt ligger riktvärdet för hög temperatur inomhus på 24 - 26 grader. Sommartid måste man dock acceptera att det i perioder kan bli ännu varmare inomhus. Kortvarigt ligger riktvärdet då på 28 grader. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden, som kraftiga värmeböljor.

För att hindra att lägenheten värms upp under soliga dagar kan du dra för gardiner eller använda persienner och markiser.

Tänk även på hur du vädrar. Vädrar du på dagen finns det risk för att du släpper in värmen i stället för att hålla den ute. Det fungerar ofta bättre att vädra på kvällar eller nätter. Då är temperaturen utomhus lägre. Ha gärna korsdrag om det är möjligt.

Håll koll på om SMHI utfärdat varningar för höga temperaturer och följ Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor, se relaterad information.

Störningar miljöenheten inte kan hjälpa dig med

Grannar

Upplever du att dina grannar stör dig så prata med dem. Fortsätter störningen ska du kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening.

Om du inte får hjälp ska du kontakta polisen. Om din hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsrättsförening har ett avtal med en störningsjour ska du kontakta den.

Lukter utomhus

Lukt från till exempel vedeldning, gödselspridning eller restauranger. I samhällen finns det många lukter. Väljer man att bo i en tätort, stad eller i ett annat tätbebyggt område så behöver man tåla mer störningar.

Vilda djur

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt att vilda djur inte är en olägenhet för människors hälsa. Upplever du problem med vilda djur, kontakta Länsstyrelsen, se relaterad information.