Naturvård

Brygga vid Klämmingsbergsbadet i Gnesta

I Gnesta kommun finns många av Sveriges naturtyper representerade. Det som mest karaktäriserar landskapet i kommunen är den rika förekomsten av sjöar. Ungefär en sjättedel av kommunens yta är täckt av vatten, vilket är mycket för en kommun som inte har kust eller riktigt stora sjöar.

I jordbrukslandskapet är det tyvärr vanligt att sjöar är påverkade av övergödning. Vattenväxterna breder ut sig och algblomning förekommer vissa år. I skogsbygden finns det många små sjöar och tjärnar. Vattnet är ofta humöst (brunfärgat) men lockar ändå den badsugna vandraren under sommaren. Försurning förekommer men genom en ambitiös kalkningsverksamhet bevaras skogsjöarnas fauna.

Gnesta kommun har även ett antal riktigt fina sjöar, som varken är övergödda eller försurade. Som exempelvis sjöarna Klämmingen, Likstammen och Lockvattnet.

I menyn till vänster hittar du våra sidor om kommunens växt- och djurliv. Om du vill ha förslag på utflyktsmål så besök gärna sidan med Bertils naturtips. Där hittar du 60-tal tips om vad du kan uppleva i Gnestanaturen. Se länk under relaterad information.