Naturvård

Brygga vid Klämmingsbergsbadet i Gnesta

Naturen i Gnesta kommun är mångskiftande. I kommunen finns många av Sveriges naturtyper representerade. Det som mest karaktäriserar landskapet i kommunen är den rika förekomsten av sjöar. Ungefär en sjättedel av kommunens yta är täckt av vatten, vilket är mycket för en kommun som inte har kust eller riktigt stora sjöar.

I jordbrukslandskapet är det tyvärr vanligt att sjöar är påverkade av övergödning. Vattenväxterna breder ut sig och algblomning förekommer vissa år. I skogsbygden finns det många små sjöar och tjärnar. Vattnet är ofta humöst, brunfärgat, men under sommaren ändå lockar de den badsugna vandraren. Försurning förekommer men genom en ambitiös kalkningsverksamhet bevaras skogsjöarnas fauna.

Gnesta kommun har även ett antal "sjöpärlor", riktigt fina sjöar, som varken är övergödda eller försurade. Exempel på sådana sjöar är Klämmingen, Likstammen och Lockvattnet.

På de underliggande sidorna presenteras kommunens växt- och djurliv. Naturen är gratis, gör ett besök och låt dig fascineras av naturen i Gnesta kommun. Om du vill ha förslag på utflyktsmål så besök gärna sidan med Bertils naturtips, under denna sida finns ett drygt 60-tal tips om vad man kan uppleva i Gnestanaturen. Se länk under "Relaterad info".