hand som håller i en fisk

Fisk

Gnesta kommun har många sjöar och vattendrag. En dryg sjättedel av kommunens yta är täkt av vatten vilket är mycket för en inlandskommun.

Sjöarna uppvisar många olika miljöer från grunda slättsjöar till de små skogstjärnarna. I särklass står den stora sjön Båven med sitt riksintressanta bestånd av fisken Mal. Mindre spektakulär än mal men ändå ovanlig är bestånden av Nissöga i Klämmingen och Marvikarna.

I Gnesta kommun har det utförts provfiske av Gnestaortens fiskevårdsområdesförening i sjön Klämmingen 1997 och 2003 och i Kyrksjön Björnlunda. Provfiskeresultat kan för Klämmingen hämtas från Gnestaortens fiskevårdsområdesförenings hemsida, se relaterad information.

Du kan läsa mer om fiske och om var du får fiska med fiskekort i kommunens sjöar i Gnestaguiden, se relaterad information.