Marvikens naturreservat

Naturreservat

Att komma ut i naturen, känna skogens dofter och lyssna till vindens sus kan du med fördel göra här. Läs mer under varje reservat för att hitta ett område som passar dig.

I Gnesta kommun finns det 21 statligt finansierade naturreservat. De är avsatta för stora biologiska värden knutna till gammal skog. Till några av naturreservaten är det lätt att ta sig med bil medan andra kräver större planering och en karta. Här hittar du mer information om våra naturreservat.

Björndalsbergen

Vandra genom en gammal barrskog med gott om tallar och flera ovanliga arter. Genom reservatet går flera stigar och Sörmlandsleden går precis vid gränsen. Läs mer om Björndalsbergen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Djupviken

I nordsluttningen ner mot den vackra Djupviksjön breder en trolsk barrskog ut sig med mycket gamla träd och omkullfallna stockar. Läs mer om Djupviken på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Ehrendal Norra

Här möter du ett skogslandskap dominerat av barrskog. I reservatet finns inga iordningställda stigar eller vandringsleder så som besökare rör du dig i området på naturens villkor. Läs mer om Ehrendal Norra på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Ekeby

Leden är avstängd
Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla leden. Var försiktig!

I Ekeby kan du ströva i en gammal naturskog och uppleva den rogivande tystnaden bland knotiga tallar, grova granar och mossbeklädda stenar. Här finns också branta stup och hällmarker där berget lyser vitt av lavar. Läs mer om Ekeby på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Haga hage

Tvärtemot vad namnet antyder är detta ett skogsområde. Du möts av ett mycket varierat och artrikt skogsområde där du med lite tur både kan se och höra den lilla gärdsmygen – vår näst minsta fågel. Läs mer om Haga hage på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Herröknanäs

Ta ett kliv rakt in det sörmländska herrgårdslandskapet och besök halvön som går ut i sjön Misteln. De miljöer som finns här är ett resultat av en lång hävd med slåtter och bete. Läs mer om Herröknanäs på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Holmsjöskogen

300-åriga tallar, naturskogskänsla, skogssjöar och naturens tystnad som då och då bryts av storlommens flöjtande kan du mötas av i Holmsjöskogens naturreservat. Läs mer om Holmsjöskogen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Hornafjärden

Möt ett trevligt utflyktsmål i ett välkomnande och historiskt intressant skärgårdslandskap. Öarna, som förr var betesmarker, har nu utvecklats till orörda och artrika naturskogar. Läs mer om Hornafjärden på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Hårbyskogen

Här får du uppleva känslan av en riktigt gammal och orörd skog. En vandring genom området under en varm sommardag bjuder på starka dofter av tall och skvattram från hällmarken och de små mossarna. Läs mer om Hårbyskogen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Hällesta

Leden är avstängd
Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla leden. Var försiktig!

Detta naturreservat är en fin naturskog. Håll utkik efter vårens blåsippor och vårärt, gammelskogens grönpyrola, den döda vedens tickor och så fåglarna förstås – till exempel den omisskännliga spillkråkan och den lilla tofsmesen. Läs mer om Hällesta på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Igelsjöskogen

På vägen dit får du uppleva en riktig naturskog. Det vill säga en gammal högrest, bitvis gles, barrskog med mossklädda block. Den trolska Igelsjön är huvudmålet för besöket. Läs mer om Igelsjöskogen på Länsstyrelsens webbplat Länk till annan webbplats.s.

Lomsjöskogen

Kanske är Lomsjöskogen Sörmlands bästa exempel på orörd naturskog. Här möts du nämligen av imponerande 300-åriga tallar och växter som ryl och orkidén knärot. Från sjön kan du också höra storlomens flöjtande. Läs mer om Lomsjöskogen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Lugnet

Vildmarkskänsla och tysthet får du en stor dos av om du besöker Lugnets naturreservat. Det finns många fina rastplatser oavsett om du vandrar, paddlar kanot eller åker långfärds­skridskor. Läs mer om Lugnet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Marvikarna och Krampan

Här kan du vandra längs markerade stigar, grilla, bada eller åka skridskor på vintern. Spektakulära vyer väntar dig som besöker området. Läs mer om Marvikarna-Krampan på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Misätters ekhagar

Besök ett öppet och artrikt landskap som formats av flera hundra års slåtter och bete. Här kan du hitta många ovanliga växter, svampar och djur. Eller bara njuta av stillheten under de mäktiga ekarna. Läs mer om Misätters ekhagar på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Nytorpsravinen

Ravinen är frodig och fuktig med få motsvarigheter i länet. Du kan följa en markerad rundslinga som går längs med den norra delen av ravinen. Läs mer om Nytorpsravinen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Putbergen

Här möter du Sörmlands äldsta gammelskog. Kanske grodde fröna till de äldsta träden här redan på Karl XII:s tid och alldeles säkert hade Carl von Linné chans att se några av dem när han reste genom landskapet 1741. Läs mer om Putbergen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Tegelbrukshagen

Gammal fin naturskog och en klarvattensjö med ungefär sju meters siktdjup och sjöhjortron hittar du här. Sjöhjortron är kolonier av cyanobakterier som bara finns i de renaste sjöarna – titta efter dem i strandkanten. Läs mer om Tegelbrukshagen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Tussmötet

I naturreservat möts du av vildmarkskänsla och skogens tystnad. Här finns 200-åriga tallar med tallticka på stammen. Likaså är möjligheten att stöta på en tjäder eller till och med ett lodjur besöket extra spännande. Läs mer om Tussmötet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Utnäset

Här har du en fantastisk utsikt från Lundby skans som ligger centralt i reservatet men se upp med de branta stupen mot sjön. Fiskgjusen syns ofta här och storlomens flöjtande tar du inte miste på. Läs mer om Utnäset på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Vargmossarna

När vildmarken lockar. Flera hundra år gamla tallar är det gott om och döda trädstammar ligger kors och tvärs. Om du vandrar genom området kan du se spår efter tjäder och kanske få en glimt av en jagande duvhök. Läs mer om Vargmossarna på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..