Regler och avgifter

Under flikarna Rätt till plats och Avgifter hittar du information om vilka regler och avgifter som gäller för de kommunala förskolorna.

Informationen baseras på kommunens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, se relaterad information.