Regler och avgifter

Under flikarna Avgift för plats och Rätt till plats hittar du information om vilka regler och avgifter som gäller för de kommunala förskolorna.

Informationen baseras på kommunens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, se relaterad information.