Regler och avgifter

Här hittar du information om vilka regler och avgifter som gäller för de kommunala förskolorna.

Informationen baseras på kommunens riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg, se relaterad info.