Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gnesta kommuns verksamhetsområde. För vissa verksamheter gäller försäkringen både i skolan och på fritiden. För andra gäller den under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen hanteras av Protector. På Protectors webbplats finns all information samt blanketter för skadeanmälan, se relaterad info.

Försäkrade under heltid (dygnet runt):

 • Barn i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg i annan kommun samt i fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg
 • Barn i Gnestas kommunala förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg
 • Elever i Gnestas kommunala grundskolor
 • Elever i grundskola i annan kommun samt i fristående skolor
 • Elever i Gnestas kommunala grundsärskola
 • Elever i grundsärskola i annan kommun samt i fristående grundsärskola
 • Elever i Gnestas kommunala gymnasieskola
 • Elever i gymnasieskola i annan kommun samt i fristående gymnasieskola
 • Elever i gymnasiegrundsärskola i annan kommun samt i fristående gymnasiesärskola
 • Personer beviljade insatser, bistånd och/eller vård enligt LSS, SoL, HSL

Försäkrade under verksamhetstid:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, arbetsträning, rehabilitering med mera
 • Personer som uppbär försörjningsstöd
 • Personer som fullgör ungdomstjänst, samhällstjänst
 • Deltagare i Väntjänst