Inskolning

I förskolan tillämpas så kallad föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavaren tillsammans med barnet deltar i verksamheten enligt uppgjort schema. I takt med att barnet tar kontakt med personalen tar de successivt över.

Inskolningen tar minst en vecka och kan komma att utökas om barnet behöver mer tid. Räkna med att du behöver vara tillgänglig vid behov även andra veckan.

Praktisk information om inskolningen ges direkt av förskolan. Förskoleavgift uttas även under inskolningen.