Förskolor och pedagogisk omsorg

Här hittar du information om alla kommunala och fristående förskolor och dagbarnvårdare i Gnesta kommun.

I Gnesta kommun finns nio kommunala och tre fristående förskolor. Dessutom finns fristående pedagogisk omsorg. Förskolorna erbjuder barnomsorg inom ramtiden 06.00-18.00, utifrån vårdnadshavarnas behov.

Som vårdnadshavare är du välkommen att besöka förskolorna innan du ansöker om, eller tackar ja till, placering. Kontakta förskolan direkt för att boka tid.