Förskolor och pedagogisk omsorg

Här hittar du information om alla kommunala och fristående förskolor och dagbarnvårdare i Gnesta kommun.

I Gnesta kommun finns nio kommunala och tre fristående förskolor. Dessutom finns fristående pedagogisk omsorg. Förskolorna erbjuder barnomsorg inom ramtiden 06.00-18.00, utifrån vårdnadshavarnas behov.

Som vårdnadshavare är du välkommen att besöka förskolorna innan du ansöker om, eller tackar ja till, placering. Kontakta förskolan direkt för att boka tid.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller förskolorna stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller förskolorna stängt för planering den 26 februari och 8 maj.

Modersmålsstöd i förskolan

Rätten till modersmålsstöd i förskolan är inte reglerad i skollagen. I läroplanen för förskolan står att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. I enlighet med riktlinjerna i läroplanen förmedlas modersmålsstöd av pedagogerna i den dagliga verksamheten på respektive förskola.