Stöd till egen försörjning

Om du blir arbetslös är det i fösta hand Arbetsförmedlingen du ska vända dig till för att få hjälp och stöd.

Det är viktigt att du skriver in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag för att inte gå miste om den ersättning du kan ha rätt till. På Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns för dig som arbetssökande.

Vilket stöd kan du få från kommunen?

Du som är arbetssökande och har blivit beviljad ett beslut att få stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet kommer att få hjälp med att hitta vägar mot egen försörjning. Vi kan bland annat vägleda dig med:

  • jobbansökningar
  • kontakter med studie- och yrkesvägledare
  • praktikplatser
  • motiverande samtal
  • arbetsträning
  • förberedelser inför anställningsintervju.