Uppsökande verksamhet

Utöver arbetet på fritidsgården arbetar även några av fritidsledarna med uppsökande verksamhet. Detta för att nå en bredare målgrupp för att skapa möjligheter för fler att hitta och utveckla fritidsintressen.

Genom uppsökande verksamhet vill vi:

  • Fördjupa kontakten med ungdomar för att öka förståelsen och delaktigheten för vad ungdomarna vill göra och vad ungdomarna sysslar med.
  • Utveckla fritidsutbudet inom den egna verksamheten och i området/kommunen så att fler kan påverka, ägna sig åt sitt intresse, ha kul och uppleva mening och tillhörighet.
  • Synliggöra ungas behov och intressen för andra aktörer inom kultur- och fritidssektorn.
  • Erbjuda barn och ungdomar ett forum för dialog med vuxna. En dialog som kan föras såväl på skoltid som på barnens/ungdomarnas fritid.
  • Skapa kontakt med ungdomar som inte är på fritidsgården så ofta. Detta för att få fler barn och unga att vilja besöka fritidsgården.
  • Skapa trygghet för kommuninvånare genom att vara extra vuxna på stan och synas i kommunen.
  • Utöka samarbetet och informationsutbytet med grundskolan, polisen, IFO och andra aktörer som arbetar med målgruppen ungdomar.
  • Kunna arbeta riktat med vissa ungdomsgrupper/individer med att stärka deras identitet och sammanhang.

Och möjliggöra särskilda insatser som:

  • Extraöppet på fritidsgården.
  • Genomförande aktiviteter med ungdomar som antingen initierats av ungdomar eller av personalen. Det går exempelvis inte att göra en fritidsledarledd verksamhet när gården är öppen på någon annan plats än fritidsgården.