En scen ur musikalen Momo med elever från kulturskolan.

Kulturskolan i Gnesta

Kulturskolan vill tända, bevara och förvalta elevernas gnista för sitt ämne. Eleverna ska växa genom sitt deltagande i vår verksamhet och därmed få en stärkt självkänsla. Ett levande lärande som berikar och berör.

Anmälan till kurser

Anmälan sker genom vårt digitala system SpeedAdmin.

Nya elever, använd denna länk: SpeedAdmin för nya elever Länk till annan webbplats..

Är du redan elev men vill logga in i SpeedAdmin: SpeedAdmin för befintliga elever. Länk till annan webbplats.

Välkommen till kulturskolan

Vi erbjuder undervisning i dans, drama/teater, musik och musikal. Vi vänder oss till alla barn och unga vuxna och ungdomar i åldrarna 3-25 år, boende i Gnesta kommun. Undervisning för elever i årskurs ett och två bedrivs i form av LEK-undervisning på alla grundskolor i kommunen. För barn i förskoleåldern har vi danslekgrupper.

Kulturskolan vill tända, bevara och förvalta elevernas gnista för sitt ämne. Vi vill ge eleverna verktygen till livslångt konstnärligt skapande och få dem att vilja utforska och uppskatta de konstnärliga ämnena över tid. Vi vill att eleverna ska växa genom sitt deltagande i vår verksamhet och därmed få en stärkt självkänsla.

Vi värnar om en välkomnande atmosfär och gör vårt bästa för att bemöta våra elever med öppenhet och respekt. Vi försöker tillgodose elevernas utveckling oavsett ålder, kunskapsnivå och förutsättningar. Vi månar om den individuella utvecklingen såväl som samspelet med andra. På kulturskolan är både lektioner och framträdanden viktiga.

Hitta till oss

Kulturskolan finns i lokaler på Frejaskolan innanför Freja Café, Frejavägen 6-8 Här har vi musik, drama/teater och filmundervisning. Vi finns också ute på skolor och fritids.

  • Dansundervisningen sker främst på Elektron, Västra Storgatan 15 men även i spegelsalen på dansutskolan, Dansutvägen 30 och i samlingssalen på kulturskolan.
  • Drama- och teatergrupperna håller till i samlingssalen på Frejaskolan som också ligger innanför Freja Café och på Elektron, Västra storgatan 15 i Gnesta.
  • Musikalundervisningen sker på Elektron, Västra Storgatan 15.
  • LEK-undervisningen, som är kulturskolans verksamhet för de yngre eleverna, är förlagda ute på respektive skola.​

Vår verksamhet

Kulturskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar från skolår ett. Kulturskolan har cirka 350 barn och ungdomar som kommer till oss för att en eller flera gånger i veckan ägna sig åt musik, film och dansundervisning samt drama och musikal. Dessutom möter vi samtliga elever i årskurs 1 under 20 gånger per läsår inom ramen för vår LEK-undervisning.

Kulturskolan satsar på orkester- och ensembleverksamhet och därför är vårt mål att du som musikelev inom ett år ska kunna delta i någon form av orkester eller ensemble.