Bild på containrar på Återvinningsgården

Återvinningsgården

Kommunens återvinningscentral, Återvinningsgården ligger på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Här lämnar du ditt grovavfall. Kom ihåg att sortera ditt avfall innan ditt besök hos oss, så blir det enklare för dig.

Våra öppettider hittar du längst ner på sidan, se öppettider.

Du kan även beställa hämtning av grovavfall genom servicecenter enligt gällande taxa. För att komma i kontakt med servicecenter, se kontaktinformation.

Passerkort

För att komma in på Återvinningsgården krävs att du har ett passerkort. För mer information om hur du får ett passerkort, se relaterad information.

Genomskinliga säckar

Om du kommer med ditt sorterade grovavfall i säckar, så ska du från den 1 januari använda genomskinliga säckar. Dessa säckar går att köpa i många affärer.

Om du, vid ditt besök, har sorterat ditt grovavfall i färgade säckar, behöver du tömma dessa. Detta för att säkerställa att avfallet hamnar på rätt ställe.

Så här hittar du på Återvinningsgården

På Återvinningsgården åker du in via rampen och ut mittemot fjärrvärmeverket.

På rampen finns det containrar för metallskrot, trä & trämöbler, impregnerat trä, resårmöbler, plast & frigolit, krossbart samt isolering & asfaboard.

Gips lämnar du direkt efter rampen i containern till höger.

På andra sidan rampen finns ett stort rött plåtskjul där du lämnar farligt avfall, småelektronik, lysrör & lågenergilampor.

På planen framför utfarten lämnar du kyl & frys, vitvaror (spisar och liknande), förpackningar och tidningar samt fräscha kläder.

Till vänster om rampen vid infarten lämnar du flisbart material, stubbar och trädgårdsavfall. Då åker du in via första grinden.

Så här sorterar du ditt material på Återvinningsgården

Användbara saker

I fyndhörnan kan du lämna och hämta hela, fräscha och användbara saker. Böcker ska du inte lämna i fyndhörnan. Fyndhörnan finns längst till höger i den röda byggnaden till vänster om rampen.

Fyndhörnan är öppen under vardagarna när återvinningsgården är öppen.

Bilbatterier

Läggs i särskilda boxar.

Däck, med eller utan fälg

Däck utan fälg läggs sist på rampen, i småcontainer.

Elektronikskrot - Vitvaror

Spisar, disk- och tvättmaskiner, fläktar, torktumlare, torkskåp och el-element. Ställs på anvisad plats på planen framför utfarten.

Elektronikskrot - övrigt

Apparater som drivs av batteri eller sladd, t ex dator, köksmaskiner, biltelefoner (batteriet urtaget) med mera. Läggs i burar i plåtskjulet.

Farligt avfall

Som till exempel lösningsmedel, kemikalier, spillolja, batterier och färg. Ställs på anvisad plats i plåtskjulet. MÄRK BURKAR OCH FLASKOR MED INNEHÅLL.

Flisbart material och stubbar

Grenar, granar och liknande lämnas i betongfickorna bredvid rampen. Du får absolut inte slänga invasiva växter i trädgårdsavfallet. Vill du veta hur du ska göra med invasiva växter, se relaterad information.

Gips

Läggs i container som står till höger efter rampen. Gips ska vara fritt från plast, kakel, klinker, cement, betong, isolering, trä- och plåtreglar samt annat avfall.

Impregnerat trä, stolpar och slipers

Impregnerat trä, samt mindre mängder tryckimpregnerade stolpar och slipers, som innehåller bland annat kreosot. Läggs i container mitt på rampen.

Isolering och asfaboard - mindre mängder

Isoleringsmaterial med mera. Läggs i container på rampen.

Klädda möbler, resårmadrasser och tyg

Madrasser, möbler med spiralfjädrar med mera. Läggs i container på rampen.

Kläder, fräscha

Läggs i UFF-container i anslutning till utfarten.

Krossbart

Porslin, keramik med mera. Läggs i container på rampen.

Kyl och frys

Kan lämnas på återvinningsgården i anslutning till utfarten. Du kan även ringa till renhållningens kundtjänst och beställa kostnadsfri hämtning vid tomtgräns.

Matolja och frityrolja

Kan lämnas i kärl inne i FA-huset, det röda plåtskjulet. Du behöver själv tömma ur dina behållare i kärlen.

Metallskrot

Cyklar, metallmöbler, småplock etc. Lämnas i containrar på rampen. Har du stora konstruktioner eller avfall som innehåller elektronik (till exempel varmvattenberedare) — kontakta personalen.

Obehandlat trä

Trä som inte är målat eller behandlat på annat sätt. Läggs i containrar på rampen.

Plast, frigolit och böcker med hård pärm

Saker som innehåller plast och frigolit, glasfiber med mera. Till exempel trädgårdsmöbler av plast, sällskapspel innehållande plast, presenningar. Läggs i container på rampen.

Trädgårdsavfall

Växtdelar som till exempel löv, gräs, trädgårdsrens. Läggs i betongficka bredvid rampen. OBS - plastsäck läggs i plast & frigolitcontainern. Du får absolut inte slänga invasiva växter i trädgårdsavfallet. Vill du veta hur du ska göra med invasiva växter, se relaterad information.

Avfall vi inte tar emot på Återvinningsgården

Vissa saker tar vi inte emot på Återvinningsgården då det inte är att betrakta som "grovavfall från hushållen" (det vill säga ditt sophämtningsabonnemang täcker inte den kostnaden). Den tumregel vi bedömer efter är att grovavfall är sådant du tar med dig när du till exempel flyttar.

Avfall, som du inte kan lämna på Återvinningsgården i Gnesta, kan du möjligtvis lämna till en avfallsanläggning i närområdet. Det finns ett flertal avfallsanläggningar runtom i Södermanlands och Stockholms län.

Detta tar vi inte emot:

  • Asbestavfall, som består av eternitplattor, takpannor, skivor, tråg med mera.
  • Bygg- och rivningsavfall, som tegel, isoleringsmaterial i större mängder, betong med mera.
  • Asfalt, jord och schaktmassor.
  • Gasolflaskor och gasoltuber. Omfattas av producentansvar och tas emot av försäljningsställena.
  • Bildelar. Tas emot av auktoriserad bildemolerare.

Vi tar inte heller emot hushållsavfall, varken restavfall eller matavfall. Det måste lämnas i sopkärlet som är kopplat till fastigheten. Har du inget abonnemang kontakta servicecenter, se kontaktinformation.

Tillbaka till toppen av sidan