Gnesta konstrunda

Gnesta konstrunda har funnits sedan 1999 och arrangeras alltid den första helgen i september. Då välkomnas du in till konstnärernas skapande miljöer i ateljéer och hem.

Gnesta konstrunda äger alltid rum första helgen i september och har blivit en uppskattad tradition där traktens konstnärer och konsthantverkare öppnar sina dörrar för allmänheten. Från att de första åren ha varit en händelse som intresserade framförallt lokalbefolkningen och de många sommar- och fritidsboende i Gnesta kommun, har en besöksexplosion inträffat på senare år.

Ökat intresse utanför kommunens gränser

Besökare långt utanför kommunens gränser har börjat strömma till . Det geografiska området för konstrundan går österut en bit utanför kommunens gränser, till Mölnbo och i väster från Stjärnhov till norr i Laxne. Det kan därmed behövas lite planering om man vill hinna med flera besök under lördagen och söndagen. Därför finns en samlingsutställning där man kan bekanta sig med ett representativt konstverk av varje deltagande konstnär.