skylt i Elektron där det står A SAL

Avgifter Elektron 2024

Elektron består av två lokaler som kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag. A-salen har biosittning med scen och B-salen är en stor möteslokal som kan nyttjas till bland annat fest och möten.
Alla avgifter justeras årligen 1 januari.

Avgifter A-salen

Seniorföreningar och föreningar
barn och ungdomsverksamhet

115 kronor per timma

Föreningar registrerade i Gnesta kommun

190 kronor per timma

Repetitionstid för scenkonstföreställningar

120 kronor per timma

Företag och föreningar som inte är registrerade i
Gnesta kommun

500 kronor per timma

Intern verksamhet alla förvaltningar dagtid, kl 8-17

Gratis

Intern verksamhet alla förvaltningar kväll, kl 17-01

120 kronor per timma

Privatpersoner

230 kronor per timma

Icke godkänd eller utebliven städning

Faktisk kostnad från
upphandlad städfirma

Utlöst larm

Faktisk kostnad från larmoperatör

Avgifter B-salen

Seniorföreningar och föreningar
barn och ungdomsverksamhet

115 kronor per timma

Föreningar registrerade i Gnesta kommun

190 kronor per timma

Repetitionstid för scenkonstföreställningar

120 kronor per timma

Företag och föreningar som inte är registrerade i
Gnesta kommun

500 kronor per timma

Intern verksamhet alla förvaltningar dagtid, kl 8-17

Gratis

Intern verksamhet alla förvaltningar kväll, kl 17-01

120 kronor per timma

Privatpersoner

230 kronor per timma

Helger: Fredag klockan 18.00 till söndag klockan 12.00

5 600 kronor

Icke godkänd eller utebliven städning

Faktisk kostnad från
upphandlad städfirma

Utlöst larm

Faktisk kostnad från larmoperatör