Avgifter för idrottsanläggningar 2024

I Gnesta kommun finns ett antal olika anläggningar för idrott. Dessa anläggningar kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag.
Alla avgifter justeras årligen 1 januari.

Gnesta Sporthall, Hagstumosse, Gnesta

Förening barn och ungdom

165 kronor per timma

Förening vuxen

220 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

270 kronor per timma

Skola, dagtid klockan 8-15

170 kronor per timma

Företag/ extern förening

650 kronor per timma

Kafeteria

230 kronor per timma

Frejahallen, Frejavägen 1 B, Gnesta

Förening barn och ungdom

115 kronor per timma

Förening vuxen

185 kronor per timma

Privatperson

220 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

240 kronor per timma

Företag/ extern förening

430 kronor per timma

Gnestahallen, Vackerby (Maskinvägen), Gnesta

Förening barn och ungdom

90 kronor per timma

Förening vuxen

185 kronor per timma

Privatperson

220 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

240 kronor per timma

Företag/ extern förening

430 kronor per timma

Mindre gymnastiksalar i Stjärnhov, Dansut,
Åsbacka, Björnlunda och Laxne

Förening barn och ungdom

65 kronor per timma

Förening vuxen

135 kronor per timma

Privatperson

170 kronor per timma

Företag/ extern förening

330 kronor per timma

Naturgräsplaner, Hagstumosse Idrottsplats och Skillingavallen
Friidrottsanläggning, Skillingavallen

Förening barn och ungdom

65 kronor per timma

Förening vuxen

135 kronor per timma

Privatperson

195 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

200 kronor per timma

Företag/ extern förening

550 kronor per timma

Konstgräsplan, (11 mot 11)
Hagstumosse Idrottsplats

Förening barn och ungdom

115 kronor per timma

Förening vuxen

190 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

245 kronor per timma

Företag/ extern förening

660 kronor per timma

Freja Bad & Gym, Frejavägen 1 D, Gnesta

Förening barn och ungdom

340 kronor per timma

Förening vuxen

390 kronor per timma

Företag/ extern förening

650 kronor per timma