En skylt på Frustuna hembygdsgård.

Frustuna hembygdsgård

Gästgivaregården har funnits på denna plats sedan slutet av 1600-talet. I husförhörslängderna för Gnesta som börjar 1786, finns Gästgivaregården nämnd som gästgiveri och skjutsstation.

Frustuna hembygdsgård ligger centralt i Gnesta. Här kan du sommartid fika, njuta av lugnet och känna historiens vingslag. Hembygdsföreningen har ett gediget bildarkiv där man kan se hur det var i Gnesta för länge sedan. Likaså kan du göra ett besök i den gamla lanthandeln, se hur en verkstad såg ut förr.

Det är också här du hittar Gnesta Kalle-muséet samt den stora Gnesta Kalle-stenen.

Lite kuriosa

Det sista gästgivareparet var Otto och Amanda Johansson som arrenderade rörelsen från 1901 till 1908. De köpte Gästgivaregården 1908. Den tidigare verksamheten som skjutsstation upphörde efter 1920 men makarna fortsatte att hyra ut rum och ha matsal fram till 1939.

Gnesta köping köpte Gästgivaregården 1967 men byggnaden var i så dåligt skick att många ville bränna ner den. Den siste hyresgästen var konstnären Axel Stenberg, kallad ”Tomten”, och han flyttade på 1970-talet. 1970 överlät kommunen förfoganderätten till Frustuna Hembygdsförening.