En av husen på Gryts hembygdsgård.

Gryts hembygdsgård

Strax utanför Stjärnhov ligger Gryts hembygdsgård. Här finns många gamla hus att beskåda bland annat Hässleby museet.

Hembygdsgården är belägen ca 2 km från Stjärnhov, på före detta fastigheten Pettersberg, vilken på 1700-talet var ett prästänkeboställe. Runt gårdstunet finns en samling hus, som är skänkta från olika gårdar i socknen, såsom parstuga, härbre, bod, loge och ladugård. Ett nybyggt hus med kök och toalett finns också.

Här är det aktiviteter nästan hela året, och gården hyrs även ut till privata fester och sammankomster.