Eriksgatan

Genom att rida Eriksgata som kungen blev erkänd av landskapets lagmän och invånare, en bekräftelse på tronvalet i Uppsala. I Gnesta sträcker sig Eriksgatan från Björnlunda hembygdsgård i Björnlunda socken till Aspa i söder, en sträcka på 21 km.

Leden är markerad med blå kungsfärg och bokstaven E prydd med kunglig krona. Karta finns att hämta hos turistinformationen på kommunens servicecenter.

En färd med stark historisk anknytning

Eriksgatan är ett gammalt begrepp som nämns redan i medeltidens landskapslagar. Det var den väg en blivande kung måste färdas för att bli erkänd som kung i hela landet. Under sin resa längs Eriksgatan måste kungen rida från Uppland genom Södermanland, Småland, Västergötland, Närke och slutligen genom Västmanland tillbaka till Uppland.

Vandrings- och cykelled

Den sörmländska Eriksgatan utgår ifrån Strängnäs, passerar Gnesta kommun vid Björnlunda och fortsätter sedan mot Nyköping och Kolmården. Sträckan mellan Björnlunda och Aspa är en av de delar som bevarats tills idag. Leden är 21 km lång och numera iordningsställd som vandrings- och cykelled. Passar bra för mountainbikecyklister. Längs vägen hittar du ett 15-tal vårdade fornlämningar, kulturminnen, ekbackar och vackra naturområden. Underlaget växlar mellan skogsstig, asfalt och grusväg. Leden är markerad med blå färg och bokstaven E prydd med en kunglig krona.

Anslutningsled Gnestaleden

Cyklar eller vandrar du från Gnesta finns det en blå-markerad anslutningsled som börjar vid västra rondellen i Gnesta. Anslutningsleden når Eriksgatan nära Karlslund och är 10 km lång. Du som går eller cyklar Eriksgatan är naturligtvis också välkommen att färdas utmed den vackra leden till Gnesta!