ekhage på sommaren

Tre besöksvärda naturreservat

Ett besök i något av våra naturreservat är ett kliv rakt in i den sörmländska idyllen. Här tipsar vi om tre naturreservat väl värda ett besök.

1. Herröknanäs

I natturreservatet Herröknanäs finns det natur- och kulturmiljö-värden som är ett resultat av en lång, kontinuerlig och traditionsenlig hävd genom slåtter och bete.

Området är natur- och kulturhistoriskt värdefullt genom den stora förekomsten av månghundraåriga lövträd och är värdefullt som livsmiljö för sällsynta djurarter, främst vedlevande insekter.

Med sörmländska mått måste Herrökna anses ha varit ett mindre säteri. Icke desto mindre har det haft betydelse för det landskap som besökaren upplever vid Herröknanäs och herrgårdens avtryck är påtaglig. Inte minst är ekarna goda exempel på detta.

Hitta hit: Naturreservatet Herröknanäs ligger på södra sidan om sjön Misteln, cirka 4 km nordväst om samhället Stjärnhov. I anslutning till reservatet finns en besöksparkering och information.

2. Lugnet

Tysthet får du en stor dos av om du besöker naturreservatet Lugnet. Här finns tillgång till många fina rastplatser i en mycket naturskön miljö oavsett om du vandrar, paddlar kanot eller åker långfärds­skridskor.

Det går också att paddla mellan Klämmingen och Stora Kvarnsjön och via ett kanotlyft över land vidare till Lilla Kvarnsjön. Under den turen kan du följa naturreservatets gräns ett långt stycke och göra avstickare in i reservatet.

Hitta hit: Lugnets naturreservat ligger på östra sidan om Stora Kvarnsjön, cirka 4 km sydost om samhället Laxne. Vid reservatet saknas lämplig parkeringsplats , men Sörmlandsledens etapp 13 går genom reservatet.

3. Misätters ekhagar

Misätters ekhagar är ett öppet och artrikt landskap som formats av flera hundra års slåtter och bete. Här kan du hitta många ovanliga växter, svampar och djur. Eller bara njuta av stillheten under de mäktiga ekarna.

I reservatet ska det finnas tre ekar med en omkrets på minst fem meter. Kan du hitta dessa?

Hitta hit: Naturreservatet ligger ca 5,5 km norr om Stjärnhov vid sjön Misteln. Från Stjärnhov åker du norrut mot Ånhammar, efter ca 2,8 km kommer du till en korsning med en avfartsväg mot Solbacka, fortsätt rakt fram mot Ånhammar i korsningen. Kör ytterligare 1,9 km och du kommer till ett vägskäl mot Öllösa och Ånhammar, du är då framme vid reservatet. En parkering finns på höger sida, cirka 100 meter in på Öllösavägen.

Läs mer om naturreservaten på Länstyrelsens webbsida. Se relaterad information.