Kyrkomuseets skylt som hänger på museets vägg utomhus.

Kyrkomuseum vid Frustuna kyrka

I kyrkans gamla stall som byggdes på 1860-talet, strax bredvid Frustuna kyrka i Gnesta, ligger kyrkomuséet. Själva muséet blev klart 1996.

Kyrkomuseet på vinden är indelat i två rum. I det första rummet finns en bland annat liten skolsal och Frustuna sockens gamla hästdragna likvagn som användes vid begravningar fram till sekelskiftet 1900. Det inre rummet visar Frustuna kyrkas utseende innan renoveringen 1939 – 1940 då den tidigare nygotiska stilen återställdes till inredningen från 1700-talet.

Förutom predikstol, altartavla och orgel rymmer också rummet ett fantastiskt blyinfattat, glasfönster, ritat av Liljekvist och skänkt till Frustuna kyrka i samband med restaureringen 1897 av grevinnan på Södertuna Ebba von Eckerman född Halwyl. Undervåningen rymmer idag lokaler för vaktmästeriet. Museet öppnas på begäran, se kontakt.