Det gamla vattentornet

Ett av Gnestas mest synliga landmärken är det gamla vattentornet. Sedan 1914 har det stoltserat högst uppe på Gnestahöjden med sin 28 meter höga prakt, men hur kom det till och hur ser det egentligen ut inuti?

Utsikten från tornets topp över Gnesta. Hustak och sjön Frösjön syns tydligt i bilden.

Gnesta från hög höjd

Här uppifrån får man en fantastisk vy över hela orten Gnesta och dess omgivningar. Med kikare ser man även flera mil av kommunens natur och hela horisonten.

Inifrån vattentornet väggarna är vita och en trätrappa i flera sektioner.

En spiraltrappa från förr

Inuti den stora kroppen längs med väggen löper en 125 steg lång spiraltrappa i trä, fortfarande i original av finaste hantverk. Vidare upp till högsta våningen går en smalare trappa i metall, inget för den klaustrofobiska.

Fönster inifrån vattentornets högsta rum.

Ett tornrum med storslagen utsikt

Väl uppe står man ovanpå vattencisternen i ett tornrum med en mycket vacker takstol i trä. Fönstren lyser upp och leder åt alla väderstreck med den häftiga utsikten.

Vattentornets interiör. Ett trapphus av trä.

Försörjning till ett växande samhälle

Vattnet togs från Frösjön via gamla pumpstationen på Visbohammars gärde. Tornet försörjde med sin 250 kubikmeter stora tank det växande samhället Gnesta ända fram till 1977. Då togs det nya vattentornet i drift, anpassat till den allt större befolkningen.

Inuti vattentornets topp. Träribbor formar ett kornliknande innertak.

Från rivningshot till renovering

Tornet i sig är en arkitekturpärla, konstruerat av namnkunnige väg- och vattenbyggnadsingenjören Helge Gustaf Torulf. Tornet var före sin tid både i storlek och i byggnadsstil. Det har trots sin skönhet och byggnadshistoriska betydelse varit rivningshotat, men har tack vare lokalt engagemang fått stå kvar och även blivit renoverat, år 2020-2021.

Gnestahöjden där vattentornet gör sig tydlig omringad av äldre hus

Bilden av Gnesta

En speciell egenskap med tornets stora rum och form är akustiken, det har till exempel ljudkonstnärer utforskat. Ekot har uppmätts till 20 sekunder långt.

Gamla vattentornet kommer i sitt fina och välbevarade skick fortsätta att kröna Gnestas silhuett och ge eko långt i framtiden.