Innehåll och ansvar

Alla kommunens verksamheter ansvarar för sin kommunikation. Det innebär att varje enhet ansvarar för att den information som de ansvarar för på webbplatsen är korrekt, saklig och förankrad.

På varje sida hittar du kontaktuppgifter till den person eller verksamhet som ansvarar för innehållet på sidan. Använd dessa kontaktuppgifter om du inte hittar svar på dina frågor på webbplatsen, eller om du har andra synpunkter på innehållet.

Har du synpunkter på webbplatsen, utöver innehållet på enskilda sidor, kan du kontakta kommunens webbansvariga Jessica Söderström. Se kontaktuppgifter.

Fotografier

Fotografierna på Gnesta kommuns webbplats är kommunens egendom. Där inget specifikt anges får bilderna inte laddas ner utan Gnesta kommuns tillstånd.

Kartor

Kartor och ortofoto på Gnesta kommuns webbplats används med tillstånd från Lantmäteriverket, enligt tilläggsavtal  MS2007/05657