Tillgänglighet för gnesta.se

Gnesta kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur gnesta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar efter att gnesta.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi har som mål att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gnesta.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via mejl, telefon eller besök. Se relaterad info.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Se relaterad info.

Digg har ansvar för tillsynen

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Pdf-filer på gnesta.se

Alla pdf-filer som publicerats efter 23 september 2018 har inte tillgänglighetsanpassats. Arbetet sker löpande. Kontakta servicecenter@gnesta.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.

E-tjänster i e-tjänstportalen e-tjanster.gnesta.se

E-tjänstportalen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1)
Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänstportalen Länk till annan webbplats..

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av gnesta.se. Senaste bedömningen gjordes den 27 augusti 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2022.