Sök på gnesta.se

Skriv in ditt sökord och klicka på Sök.

Sökhjälp

Sökfunktionen på gnesta.se indexerar sidor och filer på webbplatsen. Om man skriver med små bokstäver är den inte shift-lägeskänslig, däremot om man använder en eller flera stora bokstäver.

Det finns flera olika metoder man kan använda sig av för att förfina och precisera sin sökning, se nedan.

Sökhjälp
UttryckFörklaring
pelleSöker efter ordet "pelle" eller "Pelle"
pelle simmarSöker efter orden "pelle" eller "simmar"
"pelle simmar"Söker efter frasen "pelle simmar"
PelleSöker efter ordet "Pelle" med versal i första tecknet
+pelle +simmarSöker efter orden "pelle" och "simmar"
+pelle -simmarSöker efter ordet "pelle" där ordet "simmar" inte får förekomma
pelle AND simmarSöker efter orden "pelle" och "simmar"
pelle OR simmarSöker efter orden “pelle” eller “simmar”
pelle NOT simmarSöker efter ordet "pelle" där ordet "simmar" inte får förekomma
pelle*Söker efter ord som börjar med "pelle"
p?lleSöker efter ord där ? kan vara vilket tecken som helst tex "pelle" eller "polle".
p*leSöker efter ord där * kan vara vilka tecken som helst tex "pelle" eller "partille".
simma~Söker efter ord som stavas liknande som roam t.ex. "dimma" och "simmar"
"pelle simmar"~10Söker efter sidor där ordet "pelle" finna inom 10 ords närhet till ordet "simmar"
(pelle AND simmar) OR bollSöker efter sidor där "pelle" och "simmar" finns eller där "boll" finns. Paranteserna används för att gruppera sökuttryck
\(1\+1\)=2Söker efter texten "(1+1)=2". Dessa tecken är skyddade specialtecken i sökmotorn:
 +, -, &, ||, !, ( ), { }, [ ], ^, ", ~, *, ?, :, \
 För att söka efter en text med något av dessa specialtecken måste ett backslash “\” skrivas framför varje specialtecken.

Senast publicerad 2016-10-03