1. PDF Torghandel - lokal ordningsföreskrift Pdf.

  Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Föreskrift 1995-12-18 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig

  Senast ändrad: 2013-06-26 11.03 • Storlek: 245.3 kB
  Gnesta kommun / Torghandel - lokal ordningsföreskrift.pdf Pdf, 245.3 kB.
 2. Fil/dokument Lokala föreskrifter

  Renhållningsföreskrifter.pdf Skydda människors hälsa och miljö - lokala föreskrifter.pdf Torghandel - lokal ordningsföreskrift.pdf

  Senast ändrad: 2023-01-03 13.11 • Storlek: 28.4 kB
  Gnesta kommun / Kommun & verksamhet / Styrning och ekonomi / Styrdokument / Lokala föreskrifter
 3. Fil/dokument Offentlig miljö

  Torghandel För bokning av torgplats, kontakta servicecenter på telefon 0158-275 000. Innehavare av saluplats ska kunna uppvisa F-skattsedel. För regler om torghandel, se relaterad info . Scenen

  Senast ändrad: 2024-07-09 10.42 • Storlek: 32.1 kB
  Gnesta kommun / Samhällsplanering & infrastruktur / Offentlig miljö
 4. PDF Lokala ordningsföreskrifter Pdf.

  som är offentlig plats enligt ordningslagen 1 kap 2§ 1 st 1-4, om inte annat anges (se bilaga 1). För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. Allmän

  Senast ändrad: 2014-05-07 13.31 • Storlek: 2.5 MB
  Gnesta kommun / Lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 2.5 MB.
 5. Fil/dokument Husdjur och tillstånd för djurhållning

  På lekplatser. På allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår. På skolgårdar. På idrotts- och campingplatser. På allmänna badplatser utanför badsäsong. Hundar får inte vistas på allmän badplats

 6. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2022-06-07 Pdf.

  för en scen (men den behöver inte vara permanent), torghandel, uteserveringar, lek, sittplatser och umgänge mm • Viktigt med någon form av vatten – fontän, damm • Viktigt att torget får trygga och säkra

  Senast ändrad: 2022-06-02 15.53 • Storlek: 1.8 MB
  Gnesta kommun / Kallelse kommunstyrelsen 2022-06-07.pdf Pdf, 1.8 MB.
 7. PDF Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-28 Pdf.

  med mera. Tillstånd behövs inte om ytan ska användas endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och att de inte inkräktar på någon annans tillstånd. Polismyndighetens tillstånd krävs inte vid torghandel

  Senast ändrad: 2022-09-23 16.19 • Storlek: 4.7 MB
  Gnesta kommun / Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-28.pdf Pdf, 4.7 MB.
 8. PDF NKI_2017 Pdf.

  för till exempel torghandel, containrar eller uteservering som kommunen beslutar om. I denna under- sökning är det kommunens myndighetsutövning som avses. Markupplåtelse kräver kommunens tillstånd

  Senast ändrad: 2017-04-25 10.23 • Storlek: 2.1 MB
  Gnesta kommun / NKI_2017.pdf Pdf, 2.1 MB.
 9. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2022-10-31 Pdf.

  Kommunstyrelsen Kallelse - Kungörelse Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965 telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats

  Senast ändrad: 2022-10-26 13.46 • Storlek: 3.1 MB
  Gnesta kommun / Kallelse kommunstyrelsen 2022-10-31.pdf Pdf, 3.1 MB.
 10. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2024-06-03 Pdf.

  Kommunstyrelsen Kallelse - Kungörelse Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965 telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats

  Senast ändrad: 2024-05-23 15.52 • Storlek: 12.9 MB
  Gnesta kommun / Kallelse kommunstyrelsen 2024-06-03.pdf Pdf, 12.9 MB.