1. PDF Torghandel - lokal ordningsföreskrift Pdf.

  Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Föreskrift 1995-12-18 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig

  Senast ändrad: 2013-06-26 11.03 • Storlek: 245.3 kB
  Gnesta kommun / Torghandel - lokal ordningsföreskrift.pdf Pdf, 245.3 kB.
 2. Fil/dokument Lokala föreskrifter

  Renhållningsföreskrifter.pdf Skydda människors hälsa och miljö - lokala föreskrifter.pdf Torghandel - lokal ordningsföreskrift.pdf

  Senast ändrad: 2023-01-03 13.11 • Storlek: 28.4 kB
  Gnesta kommun / Kommun & verksamhet / Styrning och ekonomi / Styrdokument / Lokala föreskrifter
 3. Fil/dokument Offentlig miljö

  Torghandel För bokning av plats, kontakta Servicecenter på telefon 0158-275 000. Innehavare av saluplats ska kunna uppvisa F-skattsedel. För regler om torghandel, se relaterad info . Skador och felanmälan

  Senast ändrad: 2024-01-24 15.15 • Storlek: 26.1 kB
  Gnesta kommun / Samhällsplanering & infrastruktur / Offentlig miljö
 4. PDF Tobaksförsäljning-Anmälan Pdf.

  sker. Till exempel ska även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller Internet anmälas. • Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning. • Du eller någon i personalen får

  Senast ändrad: 2018-05-31 11.12 • Storlek: 229.2 kB
  Gnesta kommun / Tobaksforsaljning_Anmälan.pdf Pdf, 229.2 kB.
 5. PDF Anmälan Pdf.

  försäljning via torghandel, tobaksautomat eller Internet anmälas. • Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning samt elektroniska cigaretter. • Du eller någon i personalen får inte sälja

 6. PDF Lokala ordningsföreskrifter Pdf.

  som är offentlig plats enligt ordningslagen 1 kap 2§ 1 st 1-4, om inte annat anges (se bilaga 1). För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. Allmän

  Senast ändrad: 2014-05-07 13.31 • Storlek: 2.5 MB
  Gnesta kommun / Lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 2.5 MB.
 7. Fil/dokument Husdjur och tillstånd för djurhållning

  På lekplatser. På allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår. På skolgårdar. På idrotts- och campingplatser. På allmänna badplatser utanför badsäsong. Hundar får inte vistas på allmän badplats

 8. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2022-06-07 Pdf.

  för en scen (men den behöver inte vara permanent), torghandel, uteserveringar, lek, sittplatser och umgänge mm • Viktigt med någon form av vatten – fontän, damm • Viktigt att torget får trygga och säkra

  Senast ändrad: 2022-06-02 15.53 • Storlek: 1.8 MB
  Gnesta kommun / Kallelse kommunstyrelsen 2022-06-07.pdf Pdf, 1.8 MB.
 9. PDF Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-28 Pdf.

  med mera. Tillstånd behövs inte om ytan ska användas endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och att de inte inkräktar på någon annans tillstånd. Polismyndighetens tillstånd krävs inte vid torghandel

  Senast ändrad: 2022-09-23 16.19 • Storlek: 4.7 MB
  Gnesta kommun / Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-28.pdf Pdf, 4.7 MB.
 10. PDF NKI_2017 Pdf.

  för till exempel torghandel, containrar eller uteservering som kommunen beslutar om. I denna under- sökning är det kommunens myndighetsutövning som avses. Markupplåtelse kräver kommunens tillstånd

  Senast ändrad: 2017-04-25 10.23 • Storlek: 2.1 MB
  Gnesta kommun / NKI_2017.pdf Pdf, 2.1 MB.