POSOM - Krishantering

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande. Det är en kommunal grupp för krishantering som finns när den behövs.

Gruppen består av medarbetare från socialförvaltningen i Gnesta kommun. Gruppen förstärks med frivilligorganisationer vid behov.

Vid en kris är det många människor som är med om eller bevittnar svåra händelser. Kommunens POSOM-grupp är då ett stöd. Ett exempel är tsunamin som drabbade flera länder i Asien och även många svenskar som turistade i dessa länder. Vid hemkomsten till Sverige och kommunen erbjöds stöd och kontakt via POSOM:s frivilligarbetare.

POSOM hjälper till med att

  • ge stöd till individer och familjer som drabbats
  • öppna en lokal, ett stödcentrum, dit drabbade
    kan komma
  • ge dryck och mat
  • vara närvarande, ge värme och lyssna.

POSOM har ständig beredskap men kan endast aktiveras av kommunchef eller räddningstjänst. Du kan inte som privatperson söka stöd hos POSOM om gruppen inte aktiverats.