2023-12-20

Utebliven sophämtning, slamtömning

Vintervädret har orsakat problem med framkomlighet för våra sopchaufförer och slamchaufförer. Det kan innebära att en del kunder inte får sina sopor eller slamanläggningar tömda. Som fastighetsägare är det viktigt att tänka på att skotta och halkbekämpa.

Skotta och halkbekämpa framför ditt sopkärl inför tömning. Tänk också på att ta bort eventuella snövallar i anslutning till sopkärlet.

Skotta och halkbekämpa från uppställningsplatsen för slambilen fram till och runt tömningsplatsen.

Se även till att vägen fram till fastigheten är ordentligt snöröjd och halkbekämpad.

Våra entreprenörer strävar alltid efter att alla, som har sophämtning eller slamtömning, ska få tömt. En sopbil eller slambil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar lastbilarna att hamna i diket. Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens servicecenter, se kontaktinformation.