2024-01-04
Illustration - figurer och pratbubblor

Förslag på ny inriktning för fritidsgården

Kommunen har tagit fram ett förslag på en ny inriktning för fritidsgården. Innan vi beslutar om den vill vi att du som invånare får möjligheten att läsa vårt förslag och lämna dina synpunkter.

Vi vill att fritidsgården ska vara det attraktiva vardagsrummet för kommunens ungdomar, dit ungdomarna kan gå efter skoltid och som erbjuder en plats för ungdomars egna möten och positiva fritidsaktiviteter som anordnas av fritidsgården. Fritidsgården ska erbjuda en tillgänglig och trygg plats där alla ungdomar kan träffas.

Remissunderlag - Inriktning för fritidsgården Pdf, 179 kB.

Förslaget har skickats till kommunens nämnder, föreningar och företag. Vi presenterar även förslaget här på kommunens webbplats, så du som invånare kan läsa och skicka in dina synpunkter till oss.

Lämna sina synpunkter senaste den 29 februari via mejl till jenny.karlsson@gnesta.se.

Vi önskar särskilt synpunkter från våra unga invånare, tipsa gärna de unga du träffar.