2024-01-04
En bild som illustrerar ett diagram

Enkät om företagsklimatet

Är du en av de cirka 200 företagare i Gnesta kommun som fått Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet? Glöm inte att skicka in dina svar senast den 31 mars, dina svar är betydelsefulla för det fortsatta arbetet med näringslivsklimatet.

Svaren i enkäten tillsammans med statistiska faktorer ligger till grund för den företagsklimatranking som medlemsorganisationen Svenskt Näringsliv årligen presenterar i september.

Resultaten av enkätsvaren presenteras den 21 maj. Undersökningen är viktig för vårt fortsatta arbete med att bygga ett företagsklimat i toppklass. Därför är det bra om så många som möjligt som fått enkäten skickad till sig väljer att besvara den.

Till vem skickas enkäten

Det är slumpvis utvalda företagare i alla sveriges 290 kommuner som får enkäten skickad till sig. Antalet enkäter som skickas ut baseras på kommunens storlek.

Vartannat år skickas även enkäten till samtliga politiker i kommunfullmäktige i respektive kommun.

Gnesta kommun är inte ansvarig för enkäten utan det är organisationen Svenskt Näringsliv som är avsändare.

 

Läs mer om enkäten och företagsklimatet här: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.