2024-02-05
Ordförandeklubba

Det här behandlar KF 12 februari

Måndag den 12 februari sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.

Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 12 februari 2024 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Ärenden på dagordningen

På dagordningen finns flera interpellationer som kommer att besvaras under sammanträdet. Här finns också val till kommunala uppdrag för mandatperioden 2022-2026.

Vad är en interpellation?

Interpellationen får riktas till ordföranden och 1:e vice ordföranden i styrelse, nämnd och utskott. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.

Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 12 februari 2024

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 1.7 MB..