2023-10-24
Samlade politiker tittar upp mot talare.

Detta beslutades på KF 23 oktober

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 oktober 2023 fattades flera olika beslut. Här kan du läsa om några av dem, bland annat delårsbudgeten och resursfördelning inom grundskola och fritidshem, och klicka dig vidare till dagordningen.

Delårsrapport för Gnesta kommun

I delårsrapporten redovisas kommunens ekonomi och resultat under 2023 per den 31 augusti samt uppföljning av framtidsplan 2023–2025. Kommunens ekonomi är enligt rapporten god, men visar inte lika högt resultat som budgeterats.

Kommunfullmäktige beslutade är att godkänna delårsrapporten.

Resursfördelning inom grundskola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en utredning med huvudsyfte att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen gällande elevpeng och fritidshemspeng inom grundskolan ska göras och ge skolorna bästa förutsättningar för att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna framtagen modell enligt Barn- och utbildningsnämndens elevpengsutredning och att barn- och utbildningsnämnden beslutar framöver om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng.

Dagordning och protokoll för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 23 oktober 2023

Läs kallelsen och dagordningen från KF 23 oktober för fler ärenden och utförlig beskrivning. Länk till annan webbplats.

Se det justerade protokollet med resultat av kommunfullmäktigesammanträdet den 23 oktober 2023. Länk till annan webbplats.