2023-10-11
En grupp personer i möte tittar bortåt mot talare i möteslokal.

Kommunstyrelsen 9 oktober i korthet

Måndag den 9 oktober sammanträdde KS (kommunstyrelsen), som har ansvaret för att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp vid sammanträdet.

 • Delårsrapport 2023 kommunstyrelsen och delårsrapport 2023 Gnesta kommun
  Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska en delårsrapport för kommunstyrelsen och Gnesta kommun upprättas per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget med prognos för helåret 2023 samt uppföljning av investeringar. Delårsrapporterna för kommunstyrelsen och Gnesta kommun godkändes och tas vidare med förslag till godkännande till kommunfullmäktige.

 • Val av politiska representanter i Västra stambanegruppen
  Gnesta kommun är medlemmar och ingår sedan 2017 i Västra Stambanegruppen. Västra Stambanegruppen är en politisk gruppering bestående av kommunerna Partille, Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Gullspång, Töreboda, Laxå, Hallsberg, Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta. Kommunalråden Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M) valdes som politiska representanter i Västra stambanegruppen.

 • Val till kultur- och fritidsutskottet
  Ärendet behandlar val till kultur- och fritidsutskottet. Oskar Sulin (V) har avsagt sig sin post från och med 25 september 2023. Oppositionsrådet Håkan Ekstrand (C) valdes till ledamot i kultur- och fritidsutskottet.

 • Val till brottsförebyggande rådet
  Ärendet behandlar val till brottsförebyggande rådet. Oskar Sulin (V) har avsagt sig sin post från och med 25 september 2023. Oppositionsrådet Håkan Ekstrand (C) valdes till ledamot i brottsförebyggande rådet.

Dagordning och protokoll för kommunstyrelsesammanträdet måndag den 9 oktober 2023

Se dagordning för KS den 9 oktober 2023. Länk till annan webbplats.

Se justerat protokoll 1 gällande val av representanter, utskott och råd. Länk till annan webbplats.

Se justerat protokoll 2 för KS den 9 oktober 2023. Länk till annan webbplats.