2023-11-07
Sammanträde med kommunstyrelsen i Gnesta kommun

Kommunstyrelsen i korthet 27 oktober

Måndag den 27 oktober sammanträdde KS (kommunstyrelsen), som har ansvaret för att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp vid sammanträdet.

Nytt passersystem till Återvinningsgården

Det beslutades att ge kommunens renhållningsenhet i uppdrag att köpa in nytt passersystem för Återvinningsgården till en kostnad av högst 500 000 kr från investeringsbudget i framtidsplanen.

Extra sammanträde 2023 och sammanträdestider 2024 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade att ha ett extra sammanträde måndag den 20 november 2023. Beslut togs även om sammanträdestider 2024.

Dagordning, kallelse och protokoll för kommunstyrelsesammanträdet 27 oktober 2023

Kallelse

Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 27 oktober med dagordning, beslutspunkter och underlag inför beslut. Pdf, 6 MB.

Kompletterande ärende 1 gällande investeringsmedel för passersystem till återvinningsgården. Pdf, 123.3 kB.

Kompletterande ärende 2 gällande extra KS-sammanträde måndag 20 november 2023. Pdf, 84.9 kB.

Protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 27 oktober Pdf, 1004.3 kB.