2023-12-08
person som håller om äldre kvinna när hon går med sin rullator

Bättre kvalitet i kommunens hemtjänst

Positiva siffror för Gnesta kommun i årets resultat av hemtjänstindex. Kvaliteten på hemtjänsten i Gnesta kommun är den bästa i hela länet.

I årets resultat av hemtjänstindex, som mäter kvaliteten på hemtjänsten för Sveriges kommuner, visar Gnesta kommun positiva siffror och en stor förbättring mot föregående år.

Av landets 290 kommuner hamnar Gnesta kommun på plats 66 och i Södermanlands län är vi topp ett. Ett glädjande resultat och ett stort framsteg jämfört med förra året, där vi hamnade på plats 231 i mätningen.

Att Gnesta kommun placerar sig högre i år är ett bevis på att det interna utvecklingsarbetet har gett resultat och att kvalitetsfrågorna inom hemtjänsten tas på allvar.

Bland kommunerna i länet placerar sig Trosa kommun på plats 82 och Nyköpings kommun på plats 88, vilket gör att de hamnar på en andra och tredje plats i Södermanland. En positiv utveckling mot föregående års index.

Vill du ta del av hela hemtjänstindex 2023 kan du läsa mer här. Länk till annan webbplats.

Vad är hemtjänstindex?

Hemtjänstindex är en mätning som ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner och ge en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån de äldres perspektiv.

Hemtjänstindex samlar en mängd olika undersökningar som görs under ett år, bland annat från Socialstyrelsen.

Kvaliten mäts i fyra delar:

  • Information
  • Biståndshandläggning
  • Utförande
  • Stöd/Utveckling

Mätningen är ett initiativ från SPF Seniorerna som genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.