2023-11-17
Gruppbild med personalen på Strandhagen

Gruppbild med personalen på Strandhagen

Certifieringsceremoni på Strandhagen

Efter att ha genomfört alla tre steg i Silviahemmets utbildning i demenskunskap var det den 17 november äntligen dags för den fjärde, certifieringsceremonin.

Ceremonin inleddes med att Anders Hallinder, chef för demensboendet, hälsade alla välkomna och berättade om hur ceremonin var upplagd. Därefter lämnade han ordet till socialnämndens ordförande, Ingrid Jerneborg Glimne.

Tal av Ingrid Jerneborg Glimne

Tal av Ingrid Jerneborg Glimne

Dags för tal

Ingrid började med att sända ett tack till Hennes Majestät drottning Silvia, som startat stiftelsen Silviahemmet, för hennes personliga engagemang som gjort att det finns en utbildning och certifiering. Ingrid tackade alla i personalen och sa att hon var mycket stolt över att alla som deltagit nu nått målet för den första etappen, certifiering. Hon lämnade därefter över stafettpinnen till Eva Jönsson från Silviahemmet.

Eva beskrev hur det går till för att bli certifierad i demenskunskap enligt Silviahemmets metod. Utöver utbildningens tre steg beskrev hon det femte steget som följer efter certifiering: uppföljning och förnyad certifiering. Hon betonade också att målet med att personalen utbildats i Silviahemmets metodik är att kunna erbjuda högsta möjliga livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom (demens) och för deras anhöriga.

Efter Eva knöt Anders Hallinder ihop säcken. Han tackade sin personal för deras engagemang och målmedvetenhet, både i genomförandet av utbildningen och i deras dagliga arbete. Anders sa också att från och med nu är det på allvar när Strandhagen och Strandhagens Brygga ska börja omsätta sina nya kunskaper i praktiken.

Anders Hallinder, Eva Jönsson och Viktoria Axzell visar certifikaten enheterna fick under dagen

Anders Hallinder, Eva Jönsson och Viktoria Axzell visar certifikaten enheterna fick under dagen

Certifiering

Eva Jönsson delade först ut certifikat till Anders Hallinder, Strandhagen och Viktoria Axzell, Strandhagens Brygga. Vi fick då veta att alla som deltagit klarat av de 70 procent rätt svar på provet som krävs för att bli godkänd. Något som placerar Strandhagen och Strandhagens Brygga i det översta skiktet i Sverige av alla som någonsin deltagit i utbildningen!

Därefter följde utdelning av duplikat till alla enheter, kursbevis till de som deltagit och särskilda kursbevis till de som också utbildat sig till reflektionsledare.

Personal med sina certifikat

Personal med sina certifikat

Avslutning med mingel

Ceremonin avslutades med mingel och vi fick möjlighet att prata med Anders Hallinder och Viktoria Axzell.

Hur känns det Viktoria?
- Det är skönt att vara i mål men nu ska det bli kul att börja med bland annat reflektionsarbete och hur det kommer att göra vår team-känsla ännu bättre. Jag vill också säga att allt arbete vi lägger ned gynnar både boende och deras anhöriga, säger Viktoria Axzell.

Varför gjorde ni det här Anders?
- Vi kände innan att vi på Strandhagen är mycket, mycket duktiga på det vi gör och jag diskuterade med min chef hur vi ska utveckla en nästan perfekt verksamhet. Svaret kom samtidigt till oss båda: Silviacertifiering! Jag vill än en gång rikta ett stort tack till alla och ett särskilt tack till Eva Jönsson.