2023-11-08
Carina Bergqvist och Viktoria Axzell som arbetar på Strandhagens demensboende i Gnesta kommun

Carina Bergqvist och Viktoria Axzell

Strandhagen snart Silviahemscertifierade

Om några veckor är personalen på Strandhagens demensboende klara med sin utbildning i demenskunskap och blir certifierade av stiftelsen Silviahemmet.

Cetifieringen består av en utbildning i tre steg. Grundutbildning, ledarskapsutbildning och reflektionsledarutbildning.

Steg 1 – grundutbildning i demenskunskap är genomförd och alla deltagare har skrivit ett kunskapstest.

Steg 2 – ledarskapsutbildning. De personer som har en arbetsledande funktion på Strandhagen har gått en ledarskapsutbildning på stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen handlade bland annat om hur vi kan implementera och arbeta vidare med Silviahemmets vårdfilosofi.
Silviahemmets vårdfilosofi vilar på fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation/relation, teamarbete och anhörigstöd.

Steg 3 – är en reflektionsledarutbildning. Två personer från varje enhet på Strandhagen och Strandhagens Brygga genomför en utbildning i att bli reflektionsledare och ska sedan leda reflektion regelbundet på sin arbetsplats.

Vi möter Carina Bergqvist, undersköterska på Strandhagens äldreboende, som nu har påbörjat utbildningen för att bli reflektionsledare tillsammans med sin enhetskollega Anki Frykman.

Hur känns det att bli reflektionsledare?

— Spännande! Det här kommer att bli jättebra för hela arbetsgruppen säger Carina.
— Vi kommer att få en bättre kommunikation i gruppen, alla kommer till tals. Vi får mer förståelse för varandra, hur alla tänker och arbetar, fyller Anki i.

Båda är helt eniga

— Det här blir bättre för våra boende, det är för deras skull!

Alla reflektionsledare har gått en två dagarsutbildning tillsammans med en inspirerande Eva Jönsson från Stiftelsen Silviahemmet. Nu återstår en dag till då hela gänget åker till Silviahemmet på Drottningholm för en uppföljningsdag.

Demenssamordnare Viktoria Axzell är mycket nöjd med hela utbildningssatsningen.

— Nu är vi snart i mål, men det är då det verkliga arbetet börjar. Vi ska arbeta vidare med vårdfilosofin och bibehålla kunskapen samt omsätta allt i praktiken. Vi har en spännande vår framför oss!