Skylt vid stationen i Gnesta som det står Gnesta på

Resor och inackordering för gymnasieelever

Du som går i gymnasiet har rätt till resekort med Sörmlandstrafiken eller SL till och med första halvåret det år du fyller 20. I vissa fall kan du istället ha rätt till resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Information om resekort med SL eller Sörmlandstrafiken

SL

Om du ska resa med SL behöver du kvittera ut ett nytt resekort på Servicecenter inför varje termin, cirka en vecka före skolstart. Ingen ansökan krävs, men för att hämta ut kortet behöver du ha med legitimation. Information om att korten finns att hämta publiceras som en nyhet på kommunens webbplats.

Glöm inte att registrera ditt resekort på SL:s hemsida. Då får du snabbt ett nytt om du förlorar kortet.

Sörmlandstrafiken

Om du reser med Sörmlandstrafiken för att ta dig till gymnasiet, och inte har haft ett resekort i grundskolan, kvitterar du ut ett resekort på Servicecenter när du börjar gymnasiet. Ingen ansökan krävs, men för att hämta ut kortet behöver du ha med legitimation. Kommande terminer behåller du samma resekort, som fylls på automatiskt inför varje nytt läsår.

Om du har haft ett resekort i grundskolan ska du behålla det då det automatiskt konverteras till ett resekort för gymnasiet.

Glöm inte att registrera ditt resekort på Sörmlandstrafikens hemsida. Då får du snabbt ett nytt om du förlorar kortet.

Resebidrag

Om du går i ett gymnasium där ett resekort inte är tillräckligt för att kunna ta sig till skolan, kan du istället ansöka om resebidrag. Beviljas resebidrag innebär det att du inte har rätt till resekort.

Mer information om resebidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information. 

Ansökan om resebidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Inackorderingsbidrag

Om du behöver bo på gymnasieorten på grund av lång eller besvärlig resväg, finns möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget är ett stöd avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det går inte att få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt.

En förutsättning för att kunna få inackorderingsbidrag är att du kan visa att du har en utgift för inackorderingsboendet, exempelvis ett hyreskontrakt eller liknande. Mer information om inackorderingsbidrag finns i våra riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om inackorderingsbidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Anslutningsresor

Om en gymnasieelev har mer än sex kilometer mellan sin bostad och närmaste hållplats, finns möjligheten att ansöka om bidrag för anslutningsresor (kilometer-bidrag). Mer information finns i våra riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om kilometerbidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information