Skylt vid stationen i Gnesta som det står Gnesta på

Resor och inackordering för gymnasieelever

Du som går i gymnasiet har rätt till resekort med Sörmlandstrafiken eller SL till och med första halvåret det år du fyller 20. I vissa fall kan du istället ha rätt till resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Information om resekort med SL eller Sörmlandstrafiken

SL

Om du ska resa med SL behöver du kvittera ut ett nytt resekort på Servicecenter inför varje termin, cirka en vecka före skolstart. Ingen ansökan krävs, men för att hämta ut kortet behöver du ha med legitimation. Information om att korten finns att hämta publiceras som en nyhet på kommunens webbplats.

Glöm inte att registrera ditt resekort på SL:s hemsida. Då får du snabbt ett nytt om du förlorar kortet.

Sörmlandstrafiken

Om du reser med Sörmlandstrafiken för att ta dig till gymnasiet, och inte har haft ett resekort i grundskolan, kvitterar du ut ett resekort på Servicecenter när du börjar gymnasiet. Ingen ansökan krävs, men för att hämta ut kortet behöver du ha med legitimation. Kommande terminer behåller du samma resekort, som fylls på automatiskt inför varje nytt läsår.

Om du har haft ett resekort i grundskolan ska du behålla det då det automatiskt konverteras till ett resekort för gymnasiet.

Glöm inte att registrera ditt resekort på Sörmlandstrafikens hemsida. Då får du snabbt ett nytt om du förlorar kortet.

Resebidrag

Om du går i ett gymnasium där ett resekort inte är tillräckligt för att kunna ta sig till skolan, kan du istället ansöka om resebidrag. Beviljas resebidrag innebär det att du inte har rätt till resekort.

Mer information om resebidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om resebidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Inackorderingsbidrag

Om du behöver bo på gymnasieorten på grund av lång eller besvärlig resväg, finns möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget är ett stöd avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det går inte att få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt.

En förutsättning för att kunna få inackorderingsbidrag är att du kan visa att du har en utgift för inackorderingsboendet, exempelvis ett hyreskontrakt eller liknande. Mer information om inackorderingsbidrag finns i våra riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om inackorderingsbidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Anslutningsresor

Om en gymnasieelev har mer än sex kilometer mellan sin bostad och närmaste hållplats, finns möjligheten att ansöka om bidrag för anslutningsresor (kilometer-bidrag). Mer information finns i våra riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om kilometerbidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Skolskjuts

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts.

Hur ansöker jag om inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning?

Du ansöker i våra e-tjänster, se relaterad information.

Hur vet jag om kan söka inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning?

Grundförutsättningen för att beviljas bidrag eller ersättning är att eleven är folkbokförd i kommunen, studerar på gymnasiet på heltid och behöver bo på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

Kan jag ansöka oavsett vilket gymnasium jag ska gå på?

Nej. Kommunalt inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning beviljas enbart till elev en som ska gå i ett gymnasium med en kommun som huvudman. Om du ska gå på ett fristående gymnasium kan du ansöka om motsvarande bidrag hos CSN.

När betalas bidraget eller ersättningen ut?

Om du beviljats inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning betalas pengarna ut i mitten av september för höstterminen och i slutet av januari för vårterminen.

Hur mycket pengar kan jag få i inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år. Läsåret 2021/2022 får den som beviljas inackorderingsbidrag 1 587 kronor per månad under höstterminen 2021 (totalt fyra månader) och 1 610 kronor per månad under vårterminen 2022 (totalt fem månader).

Måste jag ansöka om bidrag eller ersättning inför varje nytt läsår?

Ja, du behöver ansöka om inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning varje nytt läsår, eftersom förutsättningarna kan ha förändrats. Det är vanligt att elever byter eller avslutar sin utbildning eller flyttar, därför beviljar vi bara bidrag och ersättning ett läsår i taget.

För hur många månader är bidraget/ersättningen beräknat?

Bidraget eller ersättningen är beräknat på fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.