2024-01-02

Ersättning och bidrag till gymnasieelever

Väntar du på din reseersättning, resebidrag eller inackorderingsbidrag? Utbetalningen kommer i slutet av januari månad.

Gymnasieelever som blivit beviljade reseersättning, resebidrag eller inackorderingsbidrag kommer få det utbetalat den 26 januari.

Om du som blivit beviljad något av ovanstående bidrag eller ersättning saknar din utbetalning efter den 26 januari är du välkommen att höra av dig till servicecenter, så får du hjälp med ditt ärende.