2024-02-21

Hitta detaljplaner i ny karttjänst

Ska du köpa hus eller kanske bygga om? Vill du veta vilka bestämmelser som gäller för din fastighet? Nu kan du ta fram och ladda ner detaljplaner med en ny karttjänst.

Du som står inför ett husköp i planlagt område vill kanske veta om det finns möjligheter att bygga till eller ändra något på fastigheten. Då kan du behöva information som finns i detaljplanen.

Nu kan du ladda ner gällande detaljplaner genom vår karttjänst.

Så här gör du:

  1. Sök fram en fastighet eller ett område
  2. Klicka på den aktuella platsen och ladda ner detaljplanen

Detaljplaner är vanligast i tätorterna och de berättar vilken typ av bebyggelse som får finnas på marken, exempelvis bostäder, industri eller handel. Detaljplanen visar också hur stor byggnaden får vara och vilka delar av marken som inte får bebyggas.

Vill du ha hjälp att tolka en detaljplan eller få en detaljplan skickad till dig? Du är välkommen att kontakta oss, se kontakt.