2024-01-01

Kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Den 1 januari tar kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna. Tidigare har förpackningsinsamlingen (FTI) haft ansvaret.

Hur kommer detta att påverka dig?

Återvinningsstationerna finns kvar på samma plats som tidigare. Där kan du lämna förpackningar av papper, plast, metall, färg- och ofärgat glas samt tidningar.

Stationerna kommer att tömmas och städas enligt schema. Om du upptäcker att behållare är fulla, eller att stationen är skräpig kan du felanmäla det genom vår e-tjänst.

Här Länk till annan webbplats. hittar du vår e-tjänst och information om var du hittar din närmaste återvinningscentral.

För dig som har fastighetsnära förpackningsinsamling

Om din fastighetsnära förpackningsinsamling inte blir tömd efter årsskiftet kan det bero på att entreprenören som hämtar avfallet inte är godkänd hos kommunen. Hör i så fall av dig till din fastighetsägare och be denne ta kontakt med kommunen så att vi tillsammans kan hitta en lösning för er.