2024-04-29

Passersystem på återvinningscentralen testas

Under maj månad testar vi ett nytt passersystem till återvinningscentralen. Personal finns på plats för att släppa in dig när bommen är nere.

Just nu testas ett nytt passersystem på återvinningscetralen. Målet är att ha det nya systemet i drift den 1 juni.

Hur fungerar det nya systemet?

Det nya systemet låter fastighetsägare och privatpersoner med folkbokföringsadress i Gnesta kommun passera med sitt körkort.

Hur gör jag som inte har körkort?

Du som inte har körkort kommer att kunna öppna bommen med ett passerkort, likt det gamla. Dessa nya passerkort är inte tillängliga under tiden vi testar systemet.

Information om hur du får ett nytt passerkort kommer.

Hur kommer man in utan körkort under testperioden?

Återvinningscentralens personal öppnar för dig som inte har körkort.

Hur gör jag som har fritidshus i Gnesta, men är folkbokförd i en annan kommun?

Du som äger en fastighet i Gnesta kommun använder körkortet. Under testperioden finns personal på plats för att släppa in dig.

Hur gör jag som hyr bostad i Gnesta, men är folkbokförd i en anan kommun?

Du kommer att få ett passerkort. Mer information om hur du går tillväga kommer.

Personal finns på plats för att släppa in dig under tiden vi testar det nya systemet.

Hur öppnar jag bommen?

Stoppa in körkortet eller passerkortet i terminalen för att öppna bommen. Under testperioden finns även personal på plats för att släppa in dig.

Hur många gånger per år får jag som privatperson besöka återvinningscentralen?

Vi har fria besök.

Vad gäller för mig som företagare?

Vi har fortsatt avgiftsfria besök fram till att det nya passersystemet går helt i drift. Antalet besök är fortfarande begränsat till två per dag och maxgränsen för avfall är tre kubik per gång

Om du som företagare har outnyttjade besök på ditt passerkort kommer de att föras över till det nya passersystemet.

Mer information om hur du som företagare använder det nya systemet kommer.