2023-11-20
sopbil med en kvinnlig chauffför

Telge Återvinning är ny sopentreprenör

Från första december har Gnesta kommun en ny entreprenör för hämtning och behandling av hushållsavfall.

Gnesta kommun har skrivit avtal med en ny entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Tidigare har det varit Prezero som har hämtat ditt hushållsavfall men från och med första december är det Telge Återvinning som tar över hanteringen i hela kommunen. Det nya avtalet mellan Gnesta kommun och Telge Återvinning sträcker sig till sista november 2026.

Vad innebär förändringen?

I samband med det nya avtalet ska Telge Återvinning gå igenom alla tömningsadresser och effektivisera körturerna. Detta kan innebära att dina hämtningsdagar eller hämtningsveckor kan komma att ändras. Ett informationsbrev om förändrad hämtning kommer att skickas ut till berörda kunder under vecka 47. Får du inget brev har du fortsatt samma hämtningsdag som idag.

I övrigt betyder entreprenörsbytet samma service som tidigare, det är endast nya fordon som hämtar ditt hushållsavfall.

Vem ska jag kontakta vid frågor?

Om du har frågor som rör sophanteringen, exempelvis om du har frågor kring din faktura, om du vill byta ut ett trasigt sopkärl, eller om dina sopor inte har blivit tömda, kan du kontakta kommunens servicecenter.

Servicecenter nås på telefonnummer: 0158 – 275 000 eller på e-post: servicecenter@gnesta.se.