2024-02-16

Vad är viktigt för landsbygden?

Gnesta kommun arbetar med att ta fram ett program för landsbygdsfrågor. Vilka frågor tycker du att vi ska ta med i arbetet?

Ett landsbygdsprogram beskriver kommunens planer och agerande på landsbygden i Gnesta kommun. Målet är att programmet ska skapa bra förutsättningar för en levande landsbygd och en tydlighet kring vilka landsbygdsfrågor kommunen ska prioritera. Arbetet med att ta fram programmets innehåll sker under våren och planeras att lämnas över till politisk beredning i juni.

Vad tycker du?

Vi vill ta reda på vad du som invånare tänker kring landsbygden och vilka frågor du tycker är viktiga att vi ska prioritera och arbeta med. Du kan både svara på vår enkät och delta på något av de dialogmöten vi bjuder in till.

Lämna synpunkter via vår enkät

Vi har tagit fram en enkät där du kan lämna dina synpunkter. Vilka frågor är viktiga för dig och vad tycker du är viktigt för Gnesta kommuns landsbygdsutveckling?

Besvara vår enkät om landsbygdsfrågor Länk till annan webbplats..

Träffa oss vid ett dialogmöte

Vi bjuder in till dialogmöten vid fyra tillfällen, dit du är välkommen att delta och bidra med dina synpunkter. Du kan välja på att komma till ett möte i Björnlunda, Stjärnhov, Gnesta eller Laxne. Läs mer om dialogmötena och anmäl ditt deltagande.