2023-08-21
Kvarnbackaskolan

Fuktskada vid Kvarnbackaskolan

Undersökningar har visat att Kvarnbackaskolans och Korallens förskolas lokaler är fuktskadade. Gnesta Förvaltning, som äger lokalerna, vet ännu inte hur omfattande skadan är.

Gnesta Förvaltning har anlitat sakkunniga och experter inom fukthantering som vägleder arbetet framåt. På inrådan av experterna har luftrenare placerats i lokalerna som renar luften. Saneringsarbetet och evakuering kommer att starta när ersättningslokaler finns på plats om ett par månader.

Ersättningslokalerna kommer att användas tills lokalerna sanerats. De vet ännu inte hur lång tid det är beroende på saneringsarbetets omfattning.

Fram tills ersättningslokalerna finns på plats kommer kommunen att genomföra undervisningen i de befintliga lokalerna, men även med vissa anpassningar. Exempelvis så kommer en del undervisning genomföras utomhus.

Personal på skolan och vårdnadshavare har bjudits in till informationsmöte som äger rum inom kort. Sakkunniga och verksamhetsansvariga kommer att finnas på plats på mötet för att svara på frågor.